Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
Ognisko "Szczęśliwice"

Warszawa, ul. Modlińska 14
tel./fax +48 (22) 857 52 03
e-mail: tkkf.szczesliwice@wp.pl
adres korespondecyjny: 02-683 Warszawa, ul. Bartłomieja 12/16

Konto: Bank Millenium
30 1160 2202 0000 0000 4889 3890

Informacji dotyczących bieżącej działalności Ogniska udziela Prezes Zarządu
Andrzej Pawlewski
tel. +48 503 112 576